Terveys

Terveys

Kasvatuksessa tavoitteena ovat terveet, rodunomaiset, hyväluonteiset kissat. Kokonaisvaltainen pyrkimys on edesauttaa eurooppalaisrodun elinvoimaisuutta.

Noviisien käyttö kasvatuksessa parantaa geenipoolia, se lisää geenien monimuotoisuutta. Noviisin avulla pyritään tuomaan rotuun ennenkaikkea terveyttä, ei missään nimessä sairautta. Kaikkia piileviä sairauksia ei kuitenkaan valitettavasti voi terveystestein löytää ja näin ollen välttää. Tässäkin asiassa avoimuus ja tiedon jakaminen on tärkeää.