Kasvatuksen tavoitteet

Kissankasvatuksessa pitkänlinjan tavoitteeni on valkolaikkueurooppalaiskannan elvyttäminen. Perusperiaatteeni on kasvattaa rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyvänluontoisia kissoja.

Suurin haaste kasvatustyössäni on kasvatettujen valkolaikkujen pieni olemassa oleva kanta. Tämän vuoksi noviisikissoilla on suuri rooli valkolaikkukannan elvyttämisessä. Jottei kasvatus olisi turhan noviisipainotteista, on mukaan otettava yksivärisiä hyvän sukupuun omaavia kissoja. Joissakin yhdistelmissä pyrin aikaansaamaan jälkeläisille mahdollisimman hyvää vartalonrakennetta ja päänmallia, jolloin värijakauman suhteen saattaa joutua tekemään kompromisseja.

Eurooppalaiskissakasvatuksessa voidaan käyttää rotumääritelmän kriteerit täyttäviä maatiaiskissoja geeniboolia rikastuttamassa. Noviisikäytäntö muuttui vuoden 2016 alussa kaksivaiheiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa täytetään noviisin taustatietolomake ja lähetetään Suomen Kissaliittoon. Liitteeksi tarvitaan mikrosirutustodistus ja kuitti rekisterikirjan maksusta. Kissa saa hyväksymättömän lyhytkarvarodun edustajan ems-koodin XSH. Mikäli Kissaliiton rotutoimikunta myöntää astutusluvan, XSH-kissaa voidaan käyttää kasvatuksessa kasvatetun eurooppalaiskissan kanssa ja tällöin jälkeläiset saavat XSH-rekisterikirjat. Rotutoimikunnan lähetteellä jälkeläiset voidaan käyttää aikaisintaan 4kk iässä näyttelyssä tarkistusluokassa, ja niiden on sitä kautta mahdollista tulla hyväksytyiksi eurooppalaisrekisteriin (EUR). Noviisirekisteröinnin toinen vaihe on, että XSH-rekisteröity kissa voidaan ilmoittaa näyttelyn noviisiluokkaan ja kissa voi tulla hyväksytyksi rekisteröidyksi eurooppalaiseksi (EUR). Tällä tavoin rekisteröidyn noviisin jälkeläiset pääsevät suoraan EUR-rekisteriin. Noviisien käyttö kasvatuksessa edellyttää kasvattajalta tavanomaista parempaa kokemusta, näkemystä ja noviisien käyttöön liittyvien riskien ymmärrystä. Valkolaikkukasvatuksessa tullaan vielä pitkään tarvitsemaan noviiseja, koska kasvatettuja valkolaikkuja on hyvin vähän. Waputtaren kissalan toiminta perustuu noviisitaustaisiin kissoihin, ja jatkossa linjoja pidetään yllä ja jatketaan sekä XSH-kissojen, noviisieurooppalaisten että kasvatettujen eurooppalaisten voimin.

Sijoituskissa on joko kasvatettu tai noviisitaustainen kissa, jolle kasvattaja etsii sijoituskodin. Sijoituskoteja tarvitaan kasvatuksen jatkuvuuden takaamiseksi ja jottei kasvattajan oman kodin kissapopulaatio kasva turhan suureksi. Hyvät sijoituskodit ja avoin yhteistyö ovat kullanarvoisia lisäresursseja ja voimavaroja kissankasvatuksessa. Sijoituskissa voi olla esim. noviisinaaras tai Waputtaren naaraspentu, joka aikanaan tekee sijoituskodissa tai kasvattajan luona pentueen ja pennutuksen jälkeen siirtyy täysin sijoituskodin omistukseen. Sijoituskissa voi olla myös kollipoika, jota pyrin käyttämään siitosuroksena.

Joskus ihan odottamatta kohdalle osuu maatiaiskissapentue, jossa on potentiaalisia noviisiehdokkaita. Tällöin pyrin auttamaan pentueen omistajaa löytämään sellaiset kodit, joissa uusi omistaja voisi kiinnostua kasvatustyöhön osallistumisesta.

Miksi ryhtyä sijoituskodiksi?

Sijoituskissan pito on keino tutustua rotukissatoimintaan sekä kissankasvatukseen. Avoimuus ja toimiva yhteistyö kasvattajan ja sijoituskodin välillä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Suomen Kissaliiton kotisivuilta löytyy kattava infopaketti sijoituskissaa harkitsevalle: https://www.kissaliitto.fi/site/media/2014/02/sijoituskissa-2014.pdf


Yleistä FI*Waputtaren pennuista

  • Pennut rekisteröidään Suomen Kissaliittoon (FIFe).
  • Luovutetaan aikaisintaan 12-viikkoisina eläinlääkärin tarkastamina, useaan kertaan madotettuina, rokotettuina ja mikrosirutettuina.
  • Pentujen vanhemmat ovat aina FeLV- ja FIV negatiivisiksi testattuja. Lisäksi siitoskissojen veriryhmät testataan. Usein otetaan myös geenitestejä, joilla määritetään perinnöllisiä ominaisuuksia kuten kantaako kissa perimässään pitkäkarva-alleelia tai agoutikuviota.
  • Kissala on testattu sieninegatiiviseksi 2017
  • Pennun mukana tulee pentupaketti ja pentukansio. Kansiossa on mm. rekisterikirja, valokuvia pennun elämästä syntymäkodissaan sekä vanhempien terveystestien kopiot. Pentupaketti sisältää mm. tuttua ruokaa, leluja, pedin.
  • Toivon kasvattamilleni pennuille hyviä, kissarakkaita koteja. Lupaaville pennuille pyrin löytämään sellaiset kodit, joista saan kasvatustyöhöni yhteistyökumppaneita. Näyttelyissä voi toki Waputtaren pentujen kanssa käydä, jos kiinnostusta löytyy.
  • Waputtaren kasvatin uudelta kodilta edellytetään sitoutumista kissan omistajuuteen: eurooppalaiskissa voi elää noin 15-20 vuotiaaksi. Perusterveydenhuoltoon kuuluu mm. rokotusten voimassaolosta huolehtiminen, hammastarkastukset ja tarvittaessa hammaskivenpoisto säännöllisesti, sekä kissan ikääntyessä asianmukaisesta hoidosta huolehtiminen. Tapaturmatilanteissakin kasvattaja toivoo pikaista yhteydenottoa, jotta voi olla tukena ja apuna hoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja seurannassa.
  • Näyttely- ja jalostustasoisen EUR pennun hinta on pääsääntöisesti 600€, XSH-rekisteröidyn pennun hinta on 350€. Sijoituskissasta peritään vakuusmaksu, joka palautetaan kun sijoitussopimuksen ehdot ovat täyttyneet.

Waputtaren kasvatuksen kehitys

Aktiivinen kasvatustyöni alkoi vuonna 2015, ja ensimmäisestä pentueesta sukua jatkoi kaksi poikaa. Seuraava pentue vuonna 2016 syntyi samalle emolle, mutta eri noviisi-isälle. Tästä toisesta pentueesta sukua on jatkanut yksi poika ja yksi tyttö. 

Kolmas pentue syntyi syksyllä 2016 ja tämän sukuhaaran jatko on seuraavaksi työn alla. Yritystä oli jo vuonna 2017 Mohikaani Matteon kautta ja 2018 Unisieppari Irenen kautta, mutta nämä suunnitelmat kariutuivat. Neljäs pentue syntyi elokuussa 2017, ja tästä pentueesta on käytettävissä kasvatukseen tyttö ja toinen pojista. Viides pentue syntyi keväällä 2018, ja tästä sukua toivotaan jatkavan ainakin ainokaisen pojan. Kuudes pentue syntyi toukokuussa 2018 ja tästä jatkoon poimitaan todennäköisesti vaalein poika. 

Tällä hetkellä Waputtarella on runsaasti yhdistelmävaihtoehtoja olemassa, tärkeänä osana toiselta eurooppalaiskasvattajalta hankittu Feronian Neidonkello (EUR d) ja muiden kasvattajien yksiväriset siitosurokset. Suotavaa olisi, että muut valkolaikkukasvattajat hyödyntäisivät aikaansaatua kasvatusmateriaalia. Hienoja yksilöitä ja rakkaita lapsukaisia joka ikinen.