Kasvatuksen tavoitteet

Kissankasvatuksessa pitkänlinjan tavoitteeni on valkolaikkueurooppalaiskannan elvyttäminen. Perusperiaatteeni on kasvattaa rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyvänluontoisia kissoja.

Suurin haaste kasvatustyössäni on kasvatettujen valkolaikkujen häviävän pieni olemassa oleva kanta. Tämän vuoksi noviisikissoilla on suuri rooli valkolaikkukannan elvyttämisessä. Jottei kasvatus olisi turhan noviisipainotteista, on mukaan otettava yksivärisiä hyvän sukupuun omaavia kissoja. Joissakin yhdistelmissä pyrin aikaansaamaan jälkeläisille mahdollisimman hyvää vartalonrakennetta ja päänmallia, jolloin värijakauman suhteen saattaa joutua tekemään kompromisseja.

Eurooppalaiskissakasvatuksessa voidaan käyttää myös rotumääritelmän kriteerit täyttäviä maatiaiskissoja geeniboolia rikastuttamassa. Noviisikäytäntö muuttui vuoden 2016 alussa kaksivaiheiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa täytetään noviisin taustatietolomake ja lähetetään Suomen Kissaliittoon. Liitteeksi tarvitaan mikrosirutustodistus ja kuitti rekisterikirjan maksusta. Kissa saa hyväksymättömän lyhytkarvarodun edustajan ems-koodin XSH. Mikäli Kissaliiton rotutoimikunta myöntää astutusluvan, XSH-kissaa voidaan käyttää kasvatuksessa kasvatetun eurooppalaiskissan kanssa ja tällöin jälkeläiset saavat XSH-rekisterikirjat. Rotutoimikunnan lähetteellä jälkeläiset voidaan käyttää aikaisintaan 4kk iässä näyttelyssä tarkistusluokassa, ja niiden on sitä kautta mahdollista tulla hyväksytyiksi eurooppalaisrekisteriin (EUR). Noviisirekisteröinnin toinen vaihe on, että XSH-rekisteröity kissa voidaan ilmoittaa näyttelyn noviisiluokkaan ja kissa voi tulla hyväksytyksi rekisteröidyksi eurooppalaiseksi (EUR). Tällä tavoin rekisteröidyn noviisin jälkeläiset pääsevät suoraan EUR-rekisteriin. Noviisien käyttö kasvatuksessa edellyttää kasvattajalta tavanomaista parempaa kokemusta, näkemystä ja noviisien käyttöön liittyvien riskien ymmärrystä. Valkolaikkukasvatuksessa tullaan vielä pitkään tarvitsemaan noviiseja, koska kasvatettuja valkolaikkuja on hyvin vähän. Waputtaren kissalan toiminta perustuu noviisitaustaisiin kissoihin, ja jatkossa linjoja pidetään yllä ja jatketaan sekä XSH-kissojen, noviisieurooppalaisten että kasvatettujen eurooppalaisten voimin.

Sijoituskissa on joko kasvatettu tai noviisitaustainen kissa, jolle kasvattaja etsii sijoituskodin. Sijoituskoteja tarvitaan kasvatuksen jatkuvuuden takaamiseksi ja jottei kasvattajan oman kodin kissapopulaatio kasva turhan suureksi. Hyvät sijoituskodit ja avoin yhteistyö ovat kullanarvoisia lisäresursseja ja voimavaroja kissankasvatuksessa. Sijoituskissa voi olla esim. noviisinaaras tai Waputtaren naaraspentu, joka aikanaan tekee sijoituskodissa pentueen ja pennutuksen jälkeen siirtyy täysin sijoituskodin omistukseen. Sijoituskissa voi olla myös kollipoika, jota pyrin käyttämään siitosuroksena.

Joskus ihan odottamatta kohdalle osuu maatiaiskissapentue, jossa on potentiaalisia noviisiehdokkaita. Tällöin pyrin auttamaan pentueen omistajaa löytämään sellaiset kodit, joissa uusi omistaja voisi kiinnostua kasvatustyöhön osallistumisesta.

Miksi ryhtyä sijoituskodiksi?

Sijoituskissa on hyvä tapa tutustua rotukissatoimintaan sekä kissojen jalostuskäyttöön. Kasvattaja huolehtii kasvatukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten tarvittavista papereista, sopivan naaraan/uroksen etsinnästä ja uusien kotien löytämisestä tuleville pennuille.Sijoitusnaaraan kodin vastuulle jää pentujen päivittäisestä ruokinnasta ja hoidosta vastaaminen kasvattajan toimiessa tukena ja apuna neuvoineen. Hyvät välit ja toimiva yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Yleistä FI*Waputtaren pennuista

  • Pennut rekisteröidään Suomen Kissaliittoon (FIFe).
  • Luovutetaan aikaisintaan 12-viikkoisina eläinlääkärin tarkastamina, useaan kertaan madotettuina, rokotettuina ja mikrosirutettuina.
  • Pentujen vanhemmat ovat aina FeLV- ja FIV negatiivisiksi testattuja. Usein vanhemmista otetaan myös geenitestejä, joilla määritetään perinnöllisiä ominaisuuksia kuten kantaako kissa perimässään pitkäkarva-alleelia tai agoutikuviota.
  • Pennun mukana tulee pentupaketti ja pentukansio. Kansiossa on mm. rekisterikirja, valokuvia pennun elämästä syntymäkodissaan sekä vanhempien terveystestien kopiot. Pentupaketti sisältää mm. tuttua ruokaa, kissanhiekkaa, leluja, pedin.
  • Toivon kasvattamilleni pennuille hyviä, kissarakkaita koteja. Lupaaville pennuille pyrin löytämään sellaiset kodit, joista kasvatustyöni saa yhteistyökumppaneita. Näyttelyissä voi toki Waputtaren pentujen kanssa käydä, jos kiinnostusta löytyy.
  • Näyttely- ja jalostustasoisen EUR pennun hinta on 700€, XSH-rekisteröidyn pennun hinta on 400€. Sijoituskissasta peritään vakuusmaksu 200€, joka palautetaan kun sijoitussopimuksen ehdot ovat täyttyneet.